acheter cialis
 Hot Line : 095-2655164, 098-5265006
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. - 18.00 น. 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07853
LINE : @hunsavacation
 
 

ทัวร์ไต้หวัน (13)

 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE05
 • ไฮไลท์ :
  ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 3-7/ 4-8/ 5-9/ 6-10/ 7-11/ 8-12/ 9-13/ 10-14/ 11-15/ 12-16/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 21-25/ 22-26/ 23-27/ 24-28/ 25-29/ 26-1 มีค./ 27-2 มีค./ 28-3 มีค./ 29-4 มีค./

  มีนาคม / 1-5/ 2-6/ 3-7/ 4-8/ 5-9/ 6-10/ 7-11/ 8-12/ 9-13/ 10-14/ 11-15/ 12-16/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 21-25/ 22-26/ 23-27/ 24-28

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE41
 • ไฮไลท์ :
  เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 12-16/ 13-17/ 14-18/ 20-24/ 21-25/ 27-2 มีค./ 28-3 มีค./ 

  มีนาคม / 4-8/ 5-9/ 6-10/ 11-15/ 12-16/ 13-17/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 25-29/ 26-30/ 27-31/

  เมษายน / 2-6 (วันจักรี)/ 3-7 (วันจักรี)/ 8-12/ 9-13 (สงกรานต์)/ 10-14 (สงกรานต์)/ 11-15 (สงกรานต์)/ 12-16 (สงกรานต์)/ 13-17 (สงกรานต์)/ 14-18 (สงกรานต์)/ 15-19 (สงกรานต์)/ 16-20/ 17-21/ 23-27/ 24-28/ 29-3 พค./ 30-4 พค./

  พฤษภาคม / 1-5/ 2-6/ 6-10

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IT-T42XW
 • ไฮไลท์ :
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 7-11/ 9-13/ 11-15/ 12-16/ 14-18/ 16-20/ 18-22/ 19-23/ 21-25/ 23-27/ 25-29/ 26-1 มีค./ 28-3 มีค./

  มีนาคม / 5-9/ 7-11/ 12-16/ 14-18/ 19-23/ 21-25

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  GO-T004XW
 • ไฮไลท์ :
  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 2-6/ 4-8/ 6-10/ 8-12/ 10-14/ 12-16/ 14-18/ 16-20/ 18-22/ 20-24/ 22-26/ 24-28/ 26-1 มีค./ 28-3 มีค./ 

  มีนาคม / 21-25/ 23-27

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IT-T39XW
 • ไฮไลท์ :
  เที่ยวครบไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 1-5/ 8-12/ 15-19/ 22-26/ 28-4 มีค./

  มีนาคม / 7-11/ 14-18/ 21-25

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IT-T41XW
 • ไฮไลท์ :
  อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว - ปล่อยโคมที่ผิงซี - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 6-10/ 13-17/ 20-24/ 27-2 มีค./

  มีนาคม / 5-9/ 12-16/ 19-23

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE01
 • ไฮไลท์ :
  สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
 • สายการบิน :
  Nok Scoot (XW)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 5-10/ 12-17/ 26-2 มีค./

   

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE59
 • ไฮไลท์ :
  ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • สายการบิน :
  Eva Air (BR)
 • วันเดินทาง :

  เมษายน / 3-7 (วันจักรี)/ 16-20/ 23-27/

  พฤษภาคม / 7-11/ 13-17/ 21-25/ 28-1 มิย./

  มิถุนายน 25-29

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน 5วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์ :
  IT-T202CI
 • ไฮไลท์ :
  สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ถ่ายรูปเชคอินกับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
 • สายการบิน :
  China Airlines (CI)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ 28-3 มีค./ มีนาคม 11-15/ เมษายน 17-21/

  พฤษภาคม / 8-12/ 29-2 มิย./

  มิถุนายน 12-16/ กรกฎาคม 17-21/

  สิงหาคม / 7-11/ 28-1 กย./

  กันยายน / 11-15/ 25-29/

  ตุลาคม / 2-6/ 9-13/ 16-20

   

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE52
 • ไฮไลท์ :
  เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • สายการบิน :
  Eva Air (BR)
 • วันเดินทาง :

  มีนาคม / 11-16/ 18-23/ 

  เมษายน / 8-13/ 29-4 พค./

  มิถุนายน / 3-8/ 10-15

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE22
 • ไฮไลท์ :
  เที่ยวแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ แช่น้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตัว
 • สายการบิน :
  Thai Airways (TG)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 14-18/ 21-25/ 

  มีนาคม / 6-10/ 13-17/ 20-24/ 27-31/ 

  เมษายน / 2-6/ 9-13/ 24-28/

  พฤษภาคม / 1-5/ 2-6/ 15-19/ 22-26/ 

  มิถุนายน 26-30

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE20
 • ไฮไลท์ :
  ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • สายการบิน :
  Thai Airways (TG)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 13-16/ 20-23/ 

  มีนาคม / 5-8/ 12-15/ 19-22/ 26-29/

  เมษายน / 3-6 (วันจักรี)/ 10-13 (สงกรานต์)/ 12-15 (สงกรานต์)/ 23-26/ 30-3 พค./

  พฤษภาคม /3-6/ 14-17/ 31-3 มิย./

  มิถุนายน 18-21

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป 5วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์ :
  Z-TPE38
 • ไฮไลท์ :
  เที่ยวจัดเต็ม ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 นั่งกระเช้าเมาคงสุดฟิน บินหรู อยู่ดี คุณภาพเกินคุ้ม แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว 1 คืน
 • สายการบิน :
  China Airlines (CI)
 • วันเดินทาง :

  เมษายน (สงกรานต์) / 10-14/ 12-16

    ดาวน์โหลดไฟล์