acheter cialis
 Hot Line : 095-2655164, 098-5265006
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. - 18.00 น. 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07853
LINE : @hunsavacation
 
 

ทัวร์พม่า (11)

 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-JT01SL
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - พระหินอ่อน
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  ตุลาคม / 30/ 31/

  พฤศจิกายน / 2/ 7/ 9/ 14/ 16/ 21/ 23/ 28/ 30/ 

  ธันวาคม / 7/ 12/ 14/ 19/ 21/ 26/ 28

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-JT01DD
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
 • สายการบิน :
  Nok Air (DD)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 12/ 19/ 26/ 

  ตุลาคม / 3/ 10/ 17/ 24

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M14SL
 • ไฮไลท์ :
  สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะเทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 15-16/ 22-23/ 29-30/

  ตุลาคม / 6-7/ 13-14/ 20-21/ 23-24/ 27-28/ 

  พฤศจิกายน / 3-4/ 10-11/ 17-18/ 24-25/ 

  ธันวาคม / 1-2/ 4-5/ 11-12/ 13-15/ 18-19/ 22-23/ 25-26/ 29-30

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M04SL
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 13-15/ 20-22/ 27-29/

  ตุลาคม / 3-5/ 4-6/ 10-12/ 11-13 (วันคล้ายวีนสวรรคต ร.9)/ 17-19/ 18-20/ 24-26/ 25-27/ 31-2 พย./

  พฤศจิกายน / 1-3/ 6-8/ 7-9/ 8-10/ 14-16/ 15-17/ 20-22/ 21-23/ 22-27/ 28-30/ 29-1 ธค./

  ธันวาคม / 2-4/ 5-7/ 12-14/ 13-15/ 19-21/ 20-22/ 26-28/ 27-29

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M04DD
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์เยเลพญา สิเรียม !! เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ - พักโรงแรมหรู 5 ดาว
 • สายการบิน :
  Nok Air (DD)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 13-15/ 20-22/ 27-29/

  ตุลาคม / 4-6/ 11-13/ 18-20/ 19-21

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M04FD
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์เยเลพญา สิเรียม !! เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ - พักโรงแรมหรู 5 ดาว
 • สายการบิน :
  Air Asia (FD)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 14-16/ 21-23/ 28-30/ 

  ตุลาคม / 5-7/ 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 

  พฤศจิกายน / 2-4/ 9-11/ 16-18/ 23-25/ 30-2 ธค./

  ธันวาคม / 5-7/ 6-8/ 7-9/ 8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)/ 13-15/ 14-16/ 20-22/ 21-23/ 27-29/ 28-30/ 29-31/ 30-1 มค.63 (ปีใหม่)/ 31-2 มค.63 (ปีใหม่)/ 

  มกราคม / 10-12/ 17-19/ 24-26/ 31-2 กพ.

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BI-M21PG
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 13-15/ 20-22/ 27-29/

  ตุลาคม / 12-14/ 25-27/

  พฤศจิกายน / 1-3/ 8-10/ 15-17/ 22-24/ 29-1 ธค./

  ธันวาคม / 5-7/ 6-8/ 8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)/ 13-15/ 20-22/ 27-29/ 28-30/ 29-31/ 30-1 มค.63 (ปีใหม่)/ 31-2 มค.63 (ปีใหม่)

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BI-M03PG
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ - ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ - เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  ตุลาคม / 4-6/ 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 25-27/ 

  พฤศจิกายน / 1-3/ 22-24/ 29-1 ธค./

  ธันวาคม / 6-8/ 8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)/ 13-15/ 20-22/ 28-30/ 30-1 มค.63 (ปีใหม่)/ 31-2 มค.63 (ปีใหม่)

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน (นั่งรถภายใน)
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M051FD
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 • สายการบิน :
  Air Asia (FD)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 13-16/ 15-18/ 20-23/ 22-25/ 27-30/

  ตุลาคม / 3-6/ 17-20/ 23-26/ 31-3 พย./

  พฤศจิกายน / 14-17/ 21-24/ 28-1 ธค./

  ธันวาคม / 12-15/ 19-22/ 27-30/ 28-31/ 29-1 มค.63 (ปีใหม่)/ 30-2 มค.63 (ปีใหม่)/ 

  มกราคม / 16-19/ 30-2 กพ.

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน (นั่งรถภายใน)
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M051PG
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  กันยายน / 20-23/ 27-30/

  ตุลาคม / 4-7/ 11-14/ 25-28/ 

  พฤศจิกายน / 1-4/ 29-2 ธค./

  ธันวาคม / 7-10/ 13-16/ 20-23/ 27-30/ 28-31/ 29-1 มค.63 (ปีใหม่)/ 30-2 มค.63 (ปีใหม่)/ 31-3 มค.63 (ปีใหม่)

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M52FD
 • ไฮไลท์ :
  สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ - อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง - ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี - ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพยา - สะพานไม้สักอูเบ็ง - เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • สายการบิน :
  Air Asia (FD)
 • วันเดินทาง :

  ตุลาคม / 4-6/ 18-20/ 25-27/ 

  พฤศจิกายน / 1-3/ 15-17/ 22-24/ 29-1 ธค./

  ธันวาคม / 13-15/ 20-22/ 

  มกราคม / 17-19/ 31-2 กพ.

    ดาวน์โหลดไฟล์