acheter cialis
 Hot Line : 095-2655164, 098-5265006
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. - 18.00 น. 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07853
LINE : @hunsavacation
 
 

ทัวร์พม่า (10)

 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-JT01SL
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี - พระหินอ่อน
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 20/ 27/

  มีนาคม / 5/ 12/19/ 26/

  เมษายน / 2/ 9/ 13/ 16/ 23/ 30/

  พฤษภาคม / 7/ 14/ 21/ 28/

  มิถุนายน / 4/ 11/ 18/ 25

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2วัน 1คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M15SL
 • ไฮไลท์ :
  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง อิ่มอร่อยเมนูกุ้งแม่น้ำเผา พักบนพระธาตุอินเเขวน 1 คืน
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  มีนาคม / 1-2/ 8-9/ 15-16/ 22-23/ 29-30/ 

  เมษายน / 5-6/ 19-20/ 26-27

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M14SL
 • ไฮไลท์ :
  สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะเทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 2-3/ 9-10/ 16-17/ 23-24/ 

  มีนาคม / 1-2/ 8-9/ 15-16/ 22-23/ 29-30/ 

  เมษายน / 5-6/ 19-20/ 26-27

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M04SL
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • สายการบิน :
  Thai Lion Air (SL)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 21-23/ 28-1 มีค./

  มีนาคม / 6-8/ 13-15/ 20-22/ 27-29/ 

  เมษายน / 3-5/ 10-12 (สงกรานต์)/ 12-14 (สงกรานต์)/ 17-19 (สงกรานต์)/ 24-26

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M04FD
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์เยเลพญา สิเรียม !! เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ - พักโรงแรมหรู 5 ดาว
 • สายการบิน :
  Air Asia (FD)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 7-9/ 14-16/ 28-1 มีค./

  มีนาคม / 6-8/ 13-15/ 20-22/ 27-29/

  เมษายน / 4-6(วันจักรี)/ 10-12(สงกรานต์)/ 11-13(สงกรานต์)/ 13-15(สงกรานต์)/ 24-26

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BI-M21PG
 • ไฮไลท์ :
  ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 7-9/ 8-10/ 14-16/ 21-23/ 28-1 มีค./

  มีนาคม / 13-15/ 20-22/ 27-29/

  เมษายน / 3-5/ 4-6 (วันจักรี)/ 11-13 (สงกรานต์)/ 12-14 (สงกรานต์)/ 13-15 (สงกรานต์)/ 24-26

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติก 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BI-M31PG
 • ไฮไลท์ :
  พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา วัดพระมหาอันตูกานตาร์ สวนพฤษศาสตร์กันดอว์จี
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  มีนาคม / 7-9/ 28-30/

  เมษายน / 3-5/ 4-6/ 13-15 (สงกรานต์)

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์ :
  BI-M03PG
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ - ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ - เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 7-9/ 8-10/

  มีนาคม / 7-9/ 28-30/ 

  เมษายน / 3-5/ 4-6/ 13-15 (วันสงกรานต์)

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน (นั่งรถภายใน)
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M051FD
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 • สายการบิน :
  Air Asia (FD)
 • วันเดินทาง :

  กุมภาพันธ์ / 7-10/ 14-17/ 21-24/ 28-2 มีค./

  มีนาคม / 6-9/ 13-16/ 20-23/ 27-30/ 

  เมษายน / 3-6 (วันจักรี)/ 10-13 (สงกรานต์)/ 11-14 (สงกรานต์)/ 17-20/ 24-27

    ดาวน์โหลดไฟล์
 • ชื่อทัวร์ :
  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4วัน 3คืน (นั่งรถภายใน)
 • รหัสทัวร์ :
  BT-M051PG
 • ไฮไลท์ :
  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - ชมสะพานไม้อูเบ็ง - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
 • สายการบิน :
  Bangkok Airways (PG)
 • วันเดินทาง :

  มีนาคม / 6-9/ 27-30/ 

  เมษายน / 3-6/ 4-7/ 11-14 (สงกรานต์)/ 12-15(สงกรานต์)/ 24-27

    ดาวน์โหลดไฟล์